Υαλοπίνακες πυρασφαλείας

You are here

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Οι νομοθεσίες ορίζουν τόσο για τα νέα όσο και για τα ήδη υπάρχοντα κτίρια, την παροχή ικανοποιητικής πυρασφάλειας. Οι «απλοί» υαλοπίνακες όπου πλέον είναι ευρέως γνωστοί για χρήση στις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, δεν ικανοποιούν αυτήν την απαίτηση. Αυτοί οι υαλοπίνακες έχουν την τάση να σπάζουν όταν στην επιφάνειά τους αναπτυχθούν θερμοκρασιακές μεταβολές άνω των 40°C.

Επίσης, ο «απλός» πολυστρωματικός υαλοπίνακας έχει παρόμοια συμπεριφορά σε περίπτωση φωτιάς. Τέλος, οι θερμικά επεξεργασμένοι υαλοπίνακες, αν και είναι σημαντικά πιο ανθεκτικοί στις θερμοκρασιακές μεταβολές, είναι ανεπαρκείς σε συνθήκες φωτιάς όπου οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 1000°C.

Η απόλυτη προστασία από τη φωτιά συναντά την ανώτερη αισθητική έχοντας ως αποτέλεσμα τα προϊόντα FIRE RESISTANCE της VAS "Vasiliou Glass Technologies".

Την απαίτηση αυτή καλύπτουν οι FIRE RESISTANCE υαλοπίνακες οι οποίοι αντέχουν για προκαθορισμένο χρόνο σε θερμοκρασίες των 1000°C, ώστε να εξασφαλίζουν επαρκή χρόνο διαφυγής σε περίπτωση φωτιάς.

Είναι διαφόρων τύπων όπως, ειδικοί μονολιθικοί υαλοπίνακες με σύρμα, ειδικώς επεξεργασμένοι μονολιθικοί υαλοπίνακες, ειδικώς επεξεργασμένοι πολυστρωματικοί υαλοπίνακες.

Εφαρμογές
 • Σχολεία
 • Δωμάτια
 • Κτίρια

 • Νοσοκομεία
 • Εμπορικά κέντρα
 • Parking

 • Διαχωρίζονται ανάλογα με την συμπεριφορά και απόδοσή τους σε περίπτωση φωτιάς, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις πυρασφαλείας όλων των κατηγοριών:

  orama
  Ακεραιότητας (Integrity-E):
  Οι υαλοπίνακες πρέπει να παραμένουν αδιαπέραστοι από τις φλόγες, τον καπνό και τις αναθυμιάσεις για προκαθορισμένο χρόνο.
  orama
  Ακτινοβολίας (Radiation-EW ):
  Οι υαλοπίνακες έχουν τις ιδιότητες της κατηγορίας Ε, καθώς και μειώνουν την πιθανότητα μετάδοσης της φωτιάς ως αποτέλεσμα της ακτινοβολούμενης θερμότητας (κάτω από 15 kW/m2) για προκαθορισμένο χρόνο.
  orama
  Μόνωσης (Insulation-ΕI):
  Οι υαλοπίνακες έχουν τις ιδιότητες της κατηγορίας Ε, καθώς και εμποδίζουν την αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τους 140°C κατά μέσο όρο στην ασφαλισμένη πλευρά και σε καμία περίπτωση η θερμοκρασία δεν πρέπει να ξεπεράσει τους 180°C σε οποιοδήποτε σημείο για προκαθορισμένο χρόνο.

  Προκειμένου να διευκρινιστεί ο προκαθορισμένος χρόνος στον οποίο ο υαλοπίνακας εκπληρώνει τις ανωτέρω απαιτήσεις υπό την επήρεια φωτιάς, ο υαλοπίνακας φέρει πάνω του έναν αριθμό που δείχνει το χρόνο 30, 60, 90, 120 - 180 σε λεπτά.

  orama

  Στην VAS “Vasiliou Glass Technologies” οι υαλοπίνακες FIRE RESISTANCE προσφέρονται πιστοποιημένοι (CE-marked) βάσει της ευρωπαϊκής νόρμας EN 13524, με εμπορικό όνομα VAS-PYRO.
  Κάθε υαλοπίνακας VAS-PYRO πρέπει να είναι ανεξίτηλα σφραγισμένος με την απαιτήση κατηγορίας πυρασφαλείας.
  Οι VAS-PYRO υαλοπίνακες παρέχονται πιστοποιημένοι ανάλογα με την χρήση που προορίζονται (παράθυρο, πόρτα, κτλ), το πλαίσιο στήριξης (σίδερο, αλουμίνιο, κτλ), τις διαστάσεις (πιστοποιημένη μέγιστη διάσταση), τοποθέτηση υαλοπίνακα (εσωτερικός-εξωτερικός χώρος).

  orama