ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

You are here

VAS-SEC MARINE • VAS -SAFE MARINE
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ


Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά ανάμεσα στη ναυτιλία και στην αρχιτεκτονική βιομηχανία. Ακόμα και χωρίς υαλοπίνακα το κτίριο στηρίζεται με ασφάλεια στις βάσεις του, αλλά ένα πλοίο εξαρτάται άμεσα από τον υαλοπίνακα για να διατηρήσει την ακεραιότητά του.

Η θάλασσα μπορεί πάντα να μετατραπεί σε ένα πολύ πιο εχθρικό περιβάλλον από κάθε έκταση γης. Για αυτό τον λόγο το BSMA 25 και τα πρότυπα ISO για τους υαλοπίνακες στα σκάφη είναι πλήρως δεσμευτικά. Οι θερμικά επεξεργασμένοι υαλοπίνακες και οι θερμικά επεξεργασμένοι πολυστρωματικοί υαλοπίνακες της VAS “Vasiliou Glass Technologies”, διατίθενται στην αγορά πιστοποιημένοι από παγκόσμια αναγνωρισμένο νηογνώμονα βάσει ειδικών κανονισμών BSMA 25, ISO 614, ISO 21005, ISO 11336, ISO 12216 καθώς και εξειδικευμένων οδηγιών από παγκόσμια αναγνωρισμένους νηογνώμονες, για την κάλυψη κάθε εφαρμογής από υαλοπίνακα στη ναυτιλία π.χ. παράθυρα, φιλιστρίνια, πόρτες, εσωτερικά και εξωτερικά κάγκελα, κ.τ.λ.

Το πρότυπο ISO 614 και κατά επέκταση το ISO 21005 αποτελούν τον πυρήνα όλων των υφιστάμενων προτύπων όσο αφορά την αντοχή των μονολιθικών υαλοπινάκων. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χρήση πολυστρωματικού υαλοπίνακα στη ναυτιλία.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, άλλου είδους τεχνικές εφαρμόζονται, τις οποίες η VAS “Vasiliou Glass Technologies” προσφέρει πιστοποιημένες στην αγορά της ναυτιλίας. Στα ISO 11336 και ISO 12216 παρέχονται τα σχετικά και ειδικά εφαρμοζόμενα κριτήρια για τον σχεδιασμό και την εξέταση των υαλοπινάκων στη ναυτιλία, προσεγγίζοντάς τους ως δομικά υλικά και χρησιμοποιώντας τεχνικές καθιερωμένες από άλλους κλάδους.

Τα κριτήρια αυτά αφορούν την πίεση σχεδιασμού του υαλοπίνακα άμεσα εξαρτώμενα από την θέση τοποθέτησής του και από το μέγεθος του πλοίου.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών πίεσης έδειξαν ότι παρόλο που ο πολυστρωματικός υαλοπίνακας έσπασε (με δυσκολία) από την πίεση του νερού, ποτέ δεν υπήρξε διαρροή νερού. Φυσικά, η αντίσταση στην πίεση μειώνεται μετά το σπάσιμο, αλλά η εναπομένουσα ακεραιότητα του πολυστρωματικού υαλοπίνακα επιτρέπει τον χρόνο για επιδιόρθωση. Αυτή είναι η σημαντική διαφορά σε σχέση με τον θερμικά επεξεργασμένο μονολιθικό υαλοπίνακα.

Η VAS “Vasiliou Glass Technologies” μετά από επιτυχή διεξαγωγή πολλών σειρών δοκιμών για αντοχή υαλοπίνακα που φέρει φορτίο, πιστοποιήθηκε με έγκριση τύπου από τον παγκόσμια αναγνωρισμένο νηογνώμονα Lloyds Register, ο όποιος είναι μέλος της Διεθνής Ένωσης Νηογνωμόνων IACS, προσφέροντας στην ναυτιλιακή αγορά υαλοπίνακες με εμπορικά ονόματα: VAS-SEC MARINE και VAS-SAFE MARINE.

Η έγκριση τύπου της Lloyds Register προς την VAS “Vasiliou Glass Technologies” βεβαιώνει τη συμμόρφωση των ανωτέρω προϊόντων με συγκεκριμένα διεθνή πρότυπα ή προδιαγραφές και επαληθεύει το κατάλληλο σύστημα ποιότητας παραγωγής.

aboutbg

aboutbg

Η καινοτομία και η δημιουργικότητα της VAS “Vasiliou Glass Technologies” την οδήγησε στην κατασκευή αυτών των νέων προϊόντων για την ναυτιλία. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι η εξοικονόμηση βάρους σε συνδυασμό με την ίδια σταθερότητα, που επιτυγχάνεται με την μείωση του πάχους των υαλοπινάκων, ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου, μέσω κατάλληλων δοκιμών πίεσης σε εργαστηριακό εξοπλισμό του R&D τμήματός της.

Η VAS “Vasiliou Glass Technologies" μπορεί να προσφέρει πιστοποιημένα εντυπωσιακές μειώσεις του βάρους σε σύγκριση με τις συμβατικές μεθόδους υπολογισμού, της τάξεως του 30%.

aboutbg
Ο θερμικά επεξεργασμένος πολυστρωματικός υαλοπίνακας θα ήταν περίπου 40% παχύτερος από τον ισοδύναμο θερμικώς επεξεργασμένο υαλοπίνακα, σύμφωνα με την γνωστή συνάρτηση: ts2 = ti1 2+ ti2 2 + ...... + tin 2 mm

όπου:

n = ο αριθμός των μονολιθικών υαλοπινάκων που συνθέτουν τον πολυστρωματικό υαλοπίνακα.

ti = το πάχος του κάθε υαλοπίνακα που συνθέτει τον πολυστρωματικό υαλοπίνακα, σε mm.

ts = το πάχος του ισοδύναμου μονολιθικού υαλοπίνακα, σε mm.

aboutbg
aboutbg