Υαλοπίνακες μεταβλητού χρωματισμού

You are here

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι υαλοπίνακες μεταβλητού χρωματισμού είναι θερμοχρωμικοί πολυστρωματικοί υαλοπίνακες, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα να μεταβάλλουν ή να αλλάζουν τα οπτικά χαρακτηριστικά τους, με το να γίνονται φωτεινοί ή σκοτεινοί ανάλογα με τις συνθήκες, χάρη στην ειδική θερμοχρωμική μεμβράνη που εσωκλείουν. Η μεμβράνη αυτή γίνεται φωτεινότερη και σκοτεινότερη από μόνη της, με απολύτως καμία μηχανική παρέμβαση, σύμφωνα με τα μεταβαλλόμενα επίπεδα της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος και του ηλιακού φωτός. Αποτέλεσμα αυτής της ιδιότητας είναι το παθητικό ηλιακό κέρδος, ο ηλιακός έλεγχος και η φυσική μετάδοση του φωτός.

VAS


Το περιβάλλον αλλάζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της ημέρας, εποχικές εναλλαγές, σύννεφα, καιρός κλπ. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα ένας υαλοπίνακας με υψηλή οπτική διαπερατότητα φωτός μπορεί να έχει καλή απόδοση μια συννεφιασμένη μέρα αλλά φτωχότερη ενεργειακή απόδοση σε μια φωτεινή ημέρα. Επιλέγοντας ένα σκούρο υαλοπίνακα με χαμηλή οπτική διαπερατότητα φωτός θα ήταν πιο ωφέλιμο μια φωτεινή ημέρα αλλά μια συννεφιασμένη ημέρα, μπορεί να έκανε θλιβερό το εσωτερικό ενός κτιρίου. Πλέον, η τεχνολογία δυναμικού υαλοπίνακα μεταβλητού χρωματισμού προσφέρει μια λύση στην εξισορροπημένη δράση της οπτικής διαπερατότητας φωτός και κέρδους ηλιακής θερμότητας. Η τεχνολογία αυτή παρέχει σε έναν υαλοπίνακα τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις εναλλασσόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι υαλοπίνακες μεταβλητού χρωματισμού θα σκουραίνουν σταδιακά με την αυξανόμενη ακτινοβολία ηλιακής θερμότητας μια ηλιόλουστη όμορφη μέρα, μια φωτεινότερη απόχρωση επανέρχεται κατά τις ψυχρότερες απογευματινές και πρωινές ώρες και διατηρούν μια ουδέτερη κατάσταση κατά τη διάρκεια μιας συννεφιασμένης μέρας. Γενικά, το γεγονός αυτό μπορεί να μειώσει το κόστος που σχετίζεται με τη θέρμανση, τον κλιματισμό και το τεχνητό φως. Επίσης, οι υαλοπίνακες μεταβλητού χρωματισμού παρέχουν όλα τα πλεονεκτήματα ενός πολυστρωματικού υαλοπίνακα ασφαλείας. Οι υαλοπίνακες μεταβλητού χρωματισμού επαναφέρουν τη θέα στους υαλοπίνακες μειώνοντας την ανάγκη για στόρια, περσίδες και άλλες συσκευές που εμποδίζουν τη θέαση.