Θερμική επεξεργασία

You are here

Η εταιρία VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” διαθέτει οριζόντιο κλίβανο θερμικής επεξεργασίας υαλοπινάκων με την μέθοδο της παλινδρόμησης, (tempering oscillating furnace) διαθέτοντας και κλίβανο προθέρμανσης (convection pre-heating chamber), καθώς και υπέρυθρη camera-linescanner για "ακτινογραφία" του υαλοπίνακα (δυνατότητα παρακολούθησης-ελέγχου της ανώτατης θερμοκρασίας του υαλοπίνακα μετά την θέρμανσή του, για να τελειοποιηθεί η ποιότητα της θερμικής επεξεργασίας) κατά την εισαγωγή του στην ψύξη. Πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο υπάρχει κλίβανος με την δυνατότητα της προθέρμανσης και ελέγχου με camera-linescanner για να είναι άριστη η ποιότητά του μετά την θερμική επεξεργασία του υαλοπίνακα.

Τα προϊόντα των νέων αυτών μονάδων παραγωγής σε σχέση με τους κοινούς υαλοπίνακες έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Είναι πιο ανθεκτικοί σε κρούση και σε φορτία (αυξημένη αντοχή σε διατμητικές και εφελκυστικές τάσεις (αντοχή στη θραύση) ανάλογα με την θερμική επεξεργασία.
 • Είναι πιο ανθεκτικοί σε θερμοκρασιακές μεταβολές (άνω και των 1000C, ανάλογα με την θερμική επεξεργασία, δεν υποφέρουν από θερμικό shock).

 • ΚΛΙΒΑΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ - ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
  Η χρήση του θαλάμου προθέρμανσης (pre-heating) στον κλίβανο θερμικής επεξεργασίας υαλοπινάκων, αποδεικνύεται ως κρίσιμο εργαλείο για να είναι σε θέση να επιτύχει τους απαιτητικότερους σκοπούς του, όσον αφορά:

 • την ποιότητα.
 • την παραγωγική διαδικασία.

 • Ο κλίβανος έχει δυνατότητα θερμικής επεξεργασίας υαλοπινάκων πάχους από 4mm έως 19mm, διαστάσεων από ελάχιστη 30mmx250mm έως την μέγιστη. Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα παραγωγής θερμικά επεξεργασμένων επιστρωμένων υαλοπινάκων (coated), ακόμα και "μαλακής" επιστρώσεως (soft coated low-e) με συντελεστή θερμικής εκπομπής (emissivity) έως και 0,01.

  Ο έλεγχος της γραμμής γίνεται από δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές PLC (Programmable Logic Controller) οι οποίοι ρυθμίζουν όλες τις παραμέτρους (θερμοκρασία διαμόρφωσης, ταχύτητα, συγχρονισμός τμημάτων κ.λ.π.).

  Η γραμμή έχει δυνατότητα κεντρικού ελέγχου όλων των περιφερειακών τμημάτων, ώστε να λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα.

  rompotiki_diaxeirisi

  rompotiki_diaxeirisi

  CAMERA-LINESCANNER

  Η χρήση της υπέρυθρης camera-linescanner μεταξύ της εξόδου του κλιβάνου θέρμανσης και της εισόδου στην ψύξη, αποδεικνύεται ως κρίσιμο εργαλείο για να είναι σε θέση ο κλίβανος θερμικής επεξεργασίας, να επιτύχει τον απαιτητικότερο σκοπό του, την ποιότητα.

  Η υπέρυθρη camera-linescanner, η οποία δίνει την δυνατότητα για υπερβολικά ακριβή απεικόνιση της διαδικασίας και τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών από 150° έως 750°C. Περιλαμβάνει επεξεργαστή υπέρυθρων σημάτων ελέγχου υψηλής ακρίβειας και υπολογιστές ελέγχου της βιομηχανικής διαδικασίας.

  Η υπέρυθρη camera-linescanner έχει δυνατότητες αποθήκευσης, αναπαραγωγής και ανάλυσης των μετρήσεων, πραγματοποιώντας ταυτόχρονη επεξεργασία των στοιχείων θερμοκρασίας προερχόμενων από πολλαπλές αισθητήριες κεφαλές σε συνδυασμό με στοιχεία από την βάση δεδομένων.

  Οφέλη

 • Τέλεια ποιότητα των προϊόντων και απόδοσης του κλιβάνου.
 • Στενότερος έλεγχος της θερμικής επεξεργασίας και των διαδικασιών παραγωγής.
 • Γρήγορη ανίχνευση των ατελειών των προϊόντων και των προβλημάτων θέρμανσης.
 • Μειωμένος χρόνος οργάνωσης και μηδαμινό ποσοστό απορρίμματος.


 • rompotiki_diaxeirisi