Τεχνητή γήρανση

You are here

Κλίβανος τεχνητής γήρανσης υαλοπινάκων (tempering Heat Soak Test furnace), προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την ασφάλεια των θερμικά επεξεργασμένων (σκληρυμένων) υαλοπινάκων (Tempered). Ο υαλοπίνακας είναι πλέον πιστοποιημένος για την αντοχή ενάντια στις αυθόρμητες θραύσεις (αυτόθραυση) λόγω χημικών προσμίξεων.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παρασκευής μονολιθικών υαλοπινάκων (float) ορισμένες προσθήκες από θειϊκό νικέλιο (NiS) μπορούν να προκύψουν στην εσωτερική μάζα του υαλοπίνακα.

Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά την θερμική επεξεργασία (σκλήρυνση) των υαλοπινάκων, αυξάνουν την πιθανότητα μιας αυθόρμητης θραύσης του υαλοπίνακα, όταν το θειϊκό νικέλιο (NiS) είναι παρών προκαλώντας έτσι πιθανές βλάβες σε ανθρώπους, ζώα ή πράγματα. Αυτή η αυθόρμητη θραύση του σκληρυμένου υαλοπίνακα δεν έχει χρονικούς περιορισμούς, καθώς μπορεί να περάσει πάνω από μία δεκαετία και τότε να επέλθει η αυτόθραυση. Θερμικά σκληρυμένος υαλοπίνακας: ένα θαυμάσιο προϊόν αλλά με μία "αχίλλειο πτέρνα".

Προκειμένου να γίνει η αυθόρμητη θραύση λιγότερο πιθανή, ο υαλοπίνακας πρέπει να υποβληθεί σε Heat Soak Test (HST) επεξεργασία κατά την οποία διατηρείται σε θερμοκρασία 290oC για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα (ανάλογα με το φορτίο του κλιβάνου) προκειμένου να μειωθεί μελλοντική πιθανότητα αυτόθραυσης (λόγω εγκλεισμού θειϊκού νικελίου (NiS)).

Η VAS “VASILIOU GLASS TECHNOLOGIES” παρέχει την πιο πάνω καινοτόμα υπηρεσία με την συνοδευτική διάθεση ανάλογου διεθνώς εγκεκριμένου πιστοποιητικού.

Αυτό το είδος της δοκιμής είναι απαραίτητο στον τομέα της αρχιτεκτονικής και του κατασκευαστικού τομέα. Η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο όταν ο υαλοπίνακας έχει υποστεί θερμική επεξεργασία.

klivanos

klivanos