Πυράντοχοι υαλοπίνακες με σύρμα

You are here

fire resistance

ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ

Μια άλλη κατηγορία προϊόντων της VAS "Vasiliou Glass Technologies" για προστασία από την φωτιά, αποτελούν οι πυράντοχοι υαλοπίνακες με σύρμα.

Σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς μέσα στα κτίρια παίζει το σπάσιμο των υαλοπινάκων και η πτώση τους από τα πλαίσια τους κατά την έναρξη της φωτιάς.

Για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, ένα συρμάτινο πλέγμα ενσωματώθηκε στη μάζα του υαλοπίνακα, έτσι ώστε σε περίπτωση φωτιάς τα σπασμένα κομμάτια να συγκρατηθούν μεταξύ τους και να παραμείνουν στο πλαίσιο τους. Το συρμάτινο πλέγμα είναι τοποθετημένο στο κέντρο του υαλοπίνακα.

Ο πυράντοχος υαλοπίνακας με σύρμα έχει τις ακόλουθες ιδιότητες:

  • Χαμηλή ανάφλεξη.
  • Χαμηλή διάδοση φωτιάς.
  • Ελάχιστη επιφανειακή διασπορά φλόγας.
  • Ελάχιστη ακτινοβολία ανάφλεξης.

  • Όλες οι ανωτέρω ιδιότητες συνεισφέρουν στην ακεραιότητα του πυράντοχου υαλοπίνακα με σύρμα, βελτιώνουν την αντοχή στην φωτιά και κατά συνέπεια παρέχουν "φράγμα" στη φωτιά για 60 λεπτά.

    orama