Μεμβράνες ειδικού τύπου

You are here

aboutbg


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΕΣ

Η VAS "Vasiliou Glass Technologies" δίνει την δυνατότητα κάλυψης εξειδικευμένων αναγκών της αγοράς με πιστοποίηση (CE-marked) σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12543 και EN 14449, παράγοντας πολυστρωματικούς υαλοπίνακες με χρήση ειδικών μεμβρανών ανάλογα με την περίπτωση.

Δηλαδή:

ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ VAS-SAFE ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ EN 12543 ΚΑΙ ΕΝ 14449

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ

VAS

VAS-SAFE