Κεραμικοί υαλοπίνακες

You are here

fire resistance

ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

Μια άλλη κατηγορία προϊόντων της VAS "Vasiliou Glass Technologies" για προστασία από την φωτιά, αποτελούν οι κεραμικοί υαλοπίνακες.

Είναι υαλοπίνακες με διαφορετική χημική σύσταση και μοριακή διάταξη, έτσι ώστε να έχουν κάποιες ιδιαίτερες ιδιότητες:

  • Έχουν εξαιρετικά χαμηλό συντελεστή επιφανειακής διαστολής.
  • Αντέχουν σε διαρκή έκθεση σε θερμοκρασίες άνω των 600°C και είναι ανθεκτικοί σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 1000°C) χωρίς να ραγίσουν.


  • orama