Γραμμή υδροκοπής

You are here

Η εταιρία VAS “Vasiliou Vas Technologies ” καινοτομεί για άλλη μια φορά προσθέτοντας στις γραμμές παραγωγής της, την αυτόματη γραμμή υδροκοπής. Η εν λόγω γραμμή επεξεργασίας πρόκειται για συνδυασμό δύο τεχνολογιών σε μία. Η χρήση της υδροκοπής μαζί με τις κλασικές λειτουργίες, δηλαδή το τρύπημα και το φρεζάρισμα, κάνουν τη συγκεκριμένη γραμμή μοναδική. Οι δύο προαναφερθείσες αρχές παραγωγής αλληλεπιδρούν χωρίς να επηρεάζει η μία την άλλη, με αποτέλεσμα οι ικανότητες κάθε λειτουργίας να προσφέρουν αύξηση της παραγωγής. Όλα αυτά οδηγούν σε ένα τεράστιο πλεονέκτημα για την παραγωγική διαδικασία καθώς ο χειριστής, μέσα από τις ποικίλες δυνατότητες που εμπεριέχει η συγκεκριμένη γραμμή, μπορεί να επιλέξει τον επιθυμητό τύπο κοπής. Η γραμμή αυτή προσφέρει επίσης ποικίλες δυνατότητες όπως: φρεζάρισμα με μικρές ακτίνες, γυάλισμα φρεζαρίσματος, τρύπημα υψηλής ταχύτητας καθώς και εξαιρετικά ακριβή τρυπήματα και επαναληψιμότητα της θέσης.

Είναι μοναδική γραμμή επεξεργασίας με αυτόματη φόρτωση και εκφόρτωση φύλλων υαλοπίνακα. Ακόμα, παρέχει τη δυνατότητα επιπρόσθετων διαδικασιών κατά την κοπή των άκρων όπως λείανση και γυάλισμα. Παράλληλα, είναι η μόνη γραμμή NC του είδους της με μία ατελείωτη σειρά ειδών τρυπήματος και φρεζαρίσματος.

Η ρομποτική γραμμή υδροκοπής περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Υδροκοπή παράλληλα με άλλες παραγωγικές διεργασίες χωρίς να χρήζει κάποιας χειρονακτικής επέμβασης, όσον αφορά στην τοποθέτηση των φύλλων υαλοπίνακα.
  • Όλων των ειδών τρυπήματα χωρίς περιορισμό στο βάθος.
  • Συνδυασμό των δύο.

  • idrokopi Τα φύλλα υαλοπίνακα μεταφέρονται από δυναμικές ζώνες κενού αέρος που δίνεται τη δυνατότητα τοποθέτησης των φύλλων υαλοπίνακα χωρίς την επαφή της επάνω επιφάνειας. Όλα αυτά την καθιστούν μια γραμμή επεξεργασίας ασφαλή και γρήγορη, για όλους τους τύπους υαλοπίνακα, συμπεριλαμβανομένου και του Low-E.

    Το κενό αέρος στον κάθε τομέα των ιμάντων ενεργοποιείται και απενεργοποιείται σύμφωνα με τη θέση των φύλλων υαλοπίνακα. Επίσης, η αυτόματη διαχείριση λαμβάνει υπ’ όψη τη γεωμετρία του υαλοπίνακα διατηρώντας τον υαλοπίνακα στην κατάλληλη θέση, σε οποιαδήποτε περίπτωση.

    Η συγκεκριμένη γραμμή επεξεργασίας δίνει τη δυνατότητα σε αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής να ενσωματώνουν διαδικασίες όπως το τρύπημα και το γυάλισμα, δεδομένου ότι η φόρτωση, η τοποθέτηση και η εκφόρτωση του υαλοπίνακα γίνεται τελείως αυτοματοποιημένα, χωρίς την παρέμβαση του χειριστή.

    idrokopi