ΕΡΕΥΝΑ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

You are here

aboutbg
aboutbg

ΕΡΕΥΝΑ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Για τη VAS "Vasiliou Glass Technologies", η καινοτομία και η πρωτοπορία αποτελούν αναμφίβολα αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας και σωστών υποδομών. Το in-house R&D τμήμα της εταιρίας είναι πλήρως καταρτισμένο καθώς απαρτίζεται από επιστήμονες Μηχανολόγους Μηχανικούς οι οποίοι, σε συνδυασμό με τις υποδομές που τους παρέχονται σχεδιάζουν, ερευνούν και αναπτύσσουν νέες λύσεις που χαρακτηρίζονται από μοναδικότητα και υπεροχή.

Στο R&D τμήμα της VAS "Vasiliou Glass Technologies" αντικατοπτρίζεται το πάθος και η φιλοσοφία της εταιρίας. Έχοντας ως ανώτερο στόχο τη διαρκή εξέλιξη, πρέπει - και το καταφέρνει - να βρίσκεται συνεχώς ένα βήμα μπροστά από τις απαιτήσεις της αγοράς. Αυτές οι απαιτήσεις, όσο ιδιαίτερες και εξειδικευμένες μπορεί να είναι, τροφοδοτούν την έρευνα και οδηγούν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων. Για παράδειγμα στην κατηγορία Protection & Safety Glass, οι πιστοποιήσεις που έχουν λάβει τα εν λόγω προϊόντα σε σχέση με την ποιότητα και το σχεδιασμό τους αποτελούν, σε μεγάλο βαθμό, επίτευγμα του συγκεκριμένου τμήματος της VAS “Vasiliou Glass Technologies ”.

Παράλληλα, το απόλυτα εξειδικευμένο τμήμα σχεδιασμού της VAS "Vasiliou Glass Technologies" δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης έργων που απαιτούν παραμετροποιημένες λύσεις. Σε μεγαλύτερη κλίμακα, κατά διαστήματα αναλαμβάνει τη διαχείριση και εκτέλεση ειδικών projects, μεγαλύτερης ή μικρότερης δυσκολίας. Ειδικά projects με την σφραγίδα της VAS "Vasiliou Glass Technologies" έχουν κατασκευαστεί σε διάφορες χώρες του κόσμου, όπως εμπορικά κέντρα και αεροδρόμια.

Η VAS "Vasiliou Glass Technologies" λειτουργεί εργαστήριο Δοκιμών και Ελέγχου Ποιότητας, όπου πραγματοποιούνται καθημερινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι ποιότητας, σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που εναρμονίζουν κάθε προϊόν.

Tο in house R&D Laboratory εμπεριέχει:

IN HOUSE R&D LABORATORY
BOIL TEST
HUMIDITY TEST
BAKE TEST
BALL DROP TEST
PUMMEL TEST
RESISTIVITY METER
PUNCH TEST
GASP
FOUR POINT TEST
COATING DETECTION
TIN-AIR DETECTION
erevna