Επιστρωμένοι υαλοπίνακες

You are here

Υαλοπίνακας επικαλυμμένος από πολύ λεπτή στρώση μετάλλου, η οποία επιτρέπει την ενεργό ρύθμιση του φωτός της ημέρας και της ηλιακής θερμότητας.

Απορροφά ορισμένο ποσό ηλιακής θερμότητας και ταυτόχρονα αντανακλά το υπόλοιπο καθώς επίσης επιτρέπει την διάδοση ορισμένης ποσότητας ηλιακού φωτός και ταυτόχρονα την αντανάκλαση του υπολοίπου ποσού φωτός.

Εκτός από την θερμική και οπτική του απόδοση, προσδίδει υψηλό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τρόποι αναγνώρισης επικαλυμμένης επιφάνειας
Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε την επικαλυμμένη επιφάνεια του υαλοπίνακα (κάποιες φορές και οι δύο επιφάνειές του είναι επικαλυμμένες), διότι τις περισσότερες φορές είναι ευαίσθητη στις φθορές, καθώς πρέπει να γνωρίζουμε και την φορά εφαρμογής της.

1η μέθοδος:
Η στρώση μετάλλου είναι ηλεκτρικά αγώγιμη, οπότε μπορεί εύκολα να προσδιοριστεί με έναν εμπορικό ανιχνευτή επικάλυψης ή με ένα ωμόμετρο.

2η μέθοδος:
Τοποθετούμε ένα μολύβι ή παρόμοιο αιχμηρό αντικείμενο πάνω στην επιφάνεια του υαλοπίνακα.

Όταν η επαφή γίνεται με την επικαλυμμένη επιφάνεια, μία ενιαία καλά καθορισμένη ανακλώμενη εικόνα εμφανίζεται.

Όταν η επαφή γίνεται στην μη επικαλυμμένη επιφάνεια, δύο εικόνες εμφανίζονται.

aboutbg

aboutbg

Αναγνώριση της επιφάνειας του υαλοπίνακα σε κάποιες από τις πιο συνηθισμένες συνθέσεις υαλοπινάκων, προσδιορίζοντας την με αρίθμηση από τον εξωτερικό χώρο προς τον εσωτερικό.

Φορά (εξωτερική - εσωτερική επιφάνεια) και αρίθμηση των πλευρών / θέσης.

aboutbg

Ο επίπεδος υαλοπίνακας αποτελεί τον βασικό πυρήνα για την ποιότητα των επεξεργασιών όλων των κατηγοριών της VAS "Vasiliou Glass Technologies" και είναι ο κύριος προμηθευτής μιας σειράς βιομηχανικών δραστηριοτήτων στο χώρο:

Των αρχιτεκτονικών κατασκευών (εξωτερικού χώρου) και διακόσμησης (εσωτερικού χώρου).

Των μεταφορικών μέσων (αυτοκίνητα, τραίνα, λεωφορεία, ναυσιπλοΐα, αεροπλοΐα).

Των εξειδικευμένων βιομηχανιών (οικιακών συσκευών, ηλιακών συσσωρευτών, φωτοβολταϊκών).

H VAS “Vas iliou Glass Technologies” προσκαλεί σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και τους μηχανικούς για να διευρύνουμε τα όρια της χρήσης του.

Για να βελτιωθεί η απόδοση του επίπεδου υαλοπίνακα στην ασφάλεια, στην αντοχή και στην μόνωση πρέπει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία μέσω στρωματοποίησης (laminated glass), θερμικής ενίσχυσης (heat strengthened glass), θερμικής σκλήρυνσης (tempered glass), ενσωματώνοντάς τον σε διπλή υάλωση (insulated glass) με ειδικές επιστρώσεις (coated glass).

Στην VAS "Vasiliou Glass Technologies" όλες αυτές οι επεξεργασίες μπορούν πιστοποιημένα να συνδυαστούν για την παραγωγή υαλοπινάκων που μπορούν να ανταποκριθούν σε πολύ ειδικές απαιτήσεις.

aboutbg