Αντιβανδαλικοί υαλοπίνακες - VAS-SAFE ANTI-VANDAL

You are here

Ένα άλλο χαρακτηριστικό των πολυστρωματικών υαλοπινάκων της VAS “Vasiliou Glass Technologies” με εμπορικό όνομα VAS-SAFE, όσο αφορά την προστασία και ασφάλεια είναι η αντίσταση σε εισβολή. Αυτό επιτυγχάνεται με ειδικά σχεδιασμένες συνθέσεις ανάλογα με την περίπτωση βανδαλισμού.

Οι αντιβανδαλικοί πολυστρωματικοί υαλοπίνακες μπορούν να αποτρέψουν διαρρήξεις, βανδαλισμούς και λεηλασία. Κατασκευάζονται επίσης ώστε να παρέχουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας όπου απαιτείται. Εάν ο πολυστρωματικός υαλοπίνακας σπάσει από οποιοδήποτε λόγο, η μεμβράνη συνεχίζει να συμπεριφέρεται σαν εμπόδιο που είναι δύσκολο να διαπεραστεί ακόμη και με επαναλαμβανόμενα χτυπήματα με αποτέλεσμα την εξασφάλιση ότι κάθε απόπειρα βίαιης παραβίασης θα είναι αργή και θορυβώδης.

Μετά την θραύση του και εφόσον είναι τοποθετημένος σε σταθερό πλαίσιο, παραμένει στη θέση του, με αποτέλεσμα να δίνει τον απαιτούμενο χρόνο στον ενδιαφερόμενο να τον αντικαταστήσει όποτε το επιθυμεί χωρίς να παραμένει εκτεθειμένη η περιουσία του. Η παραμονή του πολυστρωματικού υαλοπίνακα στη θέση του, εξασφαλίζει και την περιουσία τόσο από ζημιές λόγω κατάρρευσης όσο και από κλοπές ή και καιρικά φαινόμενα.

Πρόκειται για σειρά εξειδικευμένων πολυστρωματικών υαλοπινάκων της VAS “Vasiliou Glass Technologies” με εμπορικό όνομα VAS-SAFE ANTI-VANDAL, με την χρήση των οποίων ικανοποιούνται οι ανάγκες ασφάλειας και προστασίας των χώρων στους οποίους επιβάλλεται ή επιλέγεται η χρήση υαλοπίνακα λόγω του μεγάλου πλεονεκτήματός τους, την διαφάνεια και την ορατότητα.

Το επίπεδο αντίστασης στην εισβολή εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση του κάθε πολυστρωματικού υαλοπίνακα (γενικά όσο περισσότερη η μάζα του υαλοπίνακα και όσες περισσότερες οι περιεχόμενες μεμβράνες, τόσο υψηλότερη η κατηγορία ασφαλείας του υαλοπίνακα).

aboutbg


Η συμμόρφωση στα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν οι υαλοπίνακες ασφαλείας και οι κατηγορίες στις οποίες ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο προστασίας που παρέχουν, ελέγχεται και μετριέται με συγκεκριμένη μεθοδολογία όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.


Έλεγχοι: Αντοχή διείσδυσης υαλοπίνακα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 356 (A)

Τεστ σφαίρας
P1Α έως P5Α

aboutbg

aboutbg

Έλεγχοι: Αντοχή διείσδυσης υαλοπίνακα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 356 (b)

Τεστ τσεκουριού - σφυριού
P6Β έως P8Β

aboutbg

aboutbg

Για τις Ευρωπαϊκές χώρες το πρότυπο για τους αντιβανδαλικούς πολυστρωματικούς υαλοπίνακες είναι η νόρμα ΕΝ 356. Όπως γίνεται αντιληπτό η κατάταξη των υαλοπινάκων σε κατηγορίες προστασίας και ασφάλειας, με βάση την ευρωπαϊκή νόρμα EN 356, είναι ανεξάρτητη της σύνθεσης των πολυστρωματικών υαλοπινάκων και εξαρτώμενης αποκλειστικά από τις επιδόσεις αντοχής κατά την διάρκεια των απαιτούμενων δοκιμασιών σε κοινοποιημένο φορέα.

Η VAS “Vasiliou Glass Technologies”, όντας πάντα σε συμμόρφωση με τους νέους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλείας προσφέρει στην αγορά τους αντιβανδαλικούς πολυστρωματικούς υαλοπίνακες με εμπορικό όνομα VASSAFE ANTI-VANDAL με πιστοποίηση (CE-marked) βάσει της ευρωπαϊκής νόρμας EN 356 σε όλες τις κατηγορίες.

aboutbg