Άνθρωποι

You are here

aboutbg

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας

Η συνεχής εξέλιξή μας οφείλεται κατά κύριο λόγο στο άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της VAS "Vasiliou Glass Technologies". Η εταιρία αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του ανθρώπινου παράγοντα, έχει δώσει μεγάλη προσοχή στην επιλογή των κατάλληλων ανθρώπων ώστε κάθε τμήμα της να απαρτίζεται από τους καλύτερους και ικανότερους επαγγελματίες. Με τον τρόπο αυτό, έχει διαμορφωθεί μια μεγάλη οικογένεια που μοιράζεται ένα κοινό στόχο: την εξέλιξη του υαλοπίνακα.

Αναφορικά με τους ανθρώπους της, η VAS "Vasiliou Glass Technologies" έχει καθιερώσει και τηρεί συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να:

  • Προσδιορίζει τις απαραίτητες ικανότητες του προσωπικού από το οποίο εκτελούνται εργασίες που επηρεάζουν την ποιότητα του προϊόντος.

  • Παρέχει εκπαίδευση ώστε να ικανοποιούνται οι δεδομένες ανάγκες.

  • Αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ενεργειών που εκτελούνται.

  • Εξασφαλίζει ότι το προσωπικό της είναι ενήμερο της σπουδαιότητας των δραστηριοτήτων της και πώς αυτές συμβάλλουν στην επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών για την ποιότητα.

  • Διατηρεί κατάλληλα αρχεία μόρφωσης, εκπαίδευσης, δεξιοτήτων και εμπειρίας.


  • orama

    orama